Hjem
Kontakt
Ødemørk
Eventyrskog
Aktiviteter
Turstier
Om oss
Artikler
Utstyr
Felles organisasjon for Natur og Friluftsliv i Vestby.
forum for
natur og
friluftsliv
FNF - Vestby
 Eventyrskogene.
 Eventyrstien ut fra Ødemørksstua
er laget for at 
 barn skal syntes det er spennende å gå på 
 oppdagelsesferd i skogen.

 Ellers har Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 
 på oppdrag av Bærekraftig Follo utarbeidet en 
 brosjyre med 
 beskrivelse av eventyrskoger i Follo. Det NOA kaller
 eventyrskog er skogområder som gir mange en spesiell
 naturopplevelse. 
 Eventyrskogene har alt turgåeren kan ønske seg. 
 Eventyrskogene er Marka på sitt beste.

 I eventyrskogen finner du stillheten, de dype, trolske
 skogsrommene, skog med et naturlig preg og variasjon,
 med kronglefuru
 og skjørtegran, dypgrønne mosematter og urørt
 morgendugg. Her er det dype søkk og granlier, men også
 skrinne koller med
 utsikt over sju blåner. Myrer og skjulte tjern frisker opp
 landskapet, mens eventyrstiene binder områdene
 sammen og bringer 
 deg videre.
Brosjyre Eventyrskogen Ødemørk
Prosjekt
Medlem