FNF - Vestby
forum for
natur og
friluftsliv
Hjem
Kontakt
Ødemørk
Eventyrskog
Aktiviteter
Turstier
Om oss
Artikler
Utstyr
Felles organisasjon for Natur og Friluftsliv i Vestby.
Skiltprosjektet
Mye er gjort med skilt i skogsstiene i syd og
øst i kommunen.
Arbeidet med nye stier og skilting foregår i områdene, Emmerstad, Tørfest, Kjøvangen, Krokstrand og Arnestad/Erikstadbygda.
Planer om det samme i områdene Hauer, Hauertjern.
Helt nord er arbeidet i gang med sti og lav bro ved/over Solbergelva.
Gapahukprosjektet
NYTT HER! Målet er fire nye gapahuker på plass i 2018.
En er på plass i Garder. En er på plass på Brevig, syd. En er ved Bjørlien skole og en er på plass i Hølen
Ny gapahuk kommer opp i Grevlingen i Son, nå i mai, en kommer opp i Hvitsten og to i Ødemørkskogene senere i sommeren 2018.

Prosjekt ridesti Son - Vestby
Ridestien er gjennomført til glede for en mengde ryttere i mange aldere. Men stien krever stadig vedlikehold, med bark og rydding av grener og busker.
Prosjekt
Medlem
FNF - Vestby
forum for
natur og
friluftsliv
Gapahukene er under bygging på Vestby videregående.
Her en liten filmsnutt fra pressebesøk på skolen.

Her er en filmsnutt av den første gapahuken som er på plass i Garder, med stor åpningsfest!
Gapahuk nr 4 er oppe ved Nordre
Karder vei i Hølen!
September 2017