Hjem
Kontakt
Ødemørk
Eventyrskog
Aktiviteter
Turstier
Om oss
Artikler
Utstyr
Felles organisasjon for Natur og Friluftsliv i Vestby.
forum for
natur og
friluftsliv
FNF - Vestby
Filmsnutt om bygging av gapahuker i Vestby
Prosjekt
Medlem
Åpning av gapahuk nr 1! Filmsnutt.
Nye stajoner bygges nå i 2016 0g 2017.
Det er kommet til enighet om stier og traseer med Statnett. De skal sette i stand og tilrettelegge der de har inngrep.

2015:
Statnett skal bygge nye anlegg for å føre strømkabler under Oslofjorden fra Brenntangen i Vestby. Grunneier, FNF med støtte fra alle kommunens politikere og flere andre organisasjoner arbeider for at Statnett skal fare så varsomt som mulig frem med vårt unike friluftsområde. Bilde som det er i dag, viser at man på 1950-tallet ikke var så nøye med å rydde opp i sprengsteinen på svabergene og i strandkanten.

Man skal jo kunne gå langs stranden i dag. Det er vanskelig å komme forbi dette
området til fots nedenfor anlegget, på grunn av mengder med kantete sprengstein på svabergene og i strandkanten.
Vi arbeider hardt for at det gamle skal ryddes opp og at det nye anlegget bevarer mest mulig av de opprinnelige svabergene.

Brenntangen ligger rett syd for Emmerstad, som nylig er blitt kåret til Vesbys mest attraktive friluftsområdet!
STATNETT SKAL BYGGE NYE ANLEGG FOR STRØMKABLER
UNDER OSLOFJORDEN PÅ BRENNTANGEN!
2015 under. 2016 over