Hjem
Kontakt
Ødemørk
Eventyrskog
Aktiviteter
Turstier
Om oss
Artikler
Utstyr
Felles organisasjon for Natur og Friluftsliv i Vestby.
forum for
natur og
friluftsliv
FNF - Vestby
Hvorfor skulle ikke hestehoven som spretter opp i grusen utenfor inngangsdøra kunne gi en like stor opplevelse som en palme på en strand i Indonesia eller en Saxifraga oppe i Jotunheimen?
Arne Næss
Arne Næss var vitne til en diskusjon mellom to damer en gang. Den ene snakket varmt om å være ute i naturen. Den andre var ikke helt av samme mening og
utbrøt etter hvert: "Du går ALLTID den samme turen du." Hvorpå den andre trakk pusten og var
skråsikker i  stemmen. "Nei, jeg går ALDRI den samme turen jeg"!

Presentasjon av FNF i detaljer 2015
FNF vedtekter
Fakta om naturforvaltning
110427 Nanna Kurtze - foredrag
120426 Eventyrskoger - foredrag
120503 Markadagen - foredrag
Gunnar Breivik - foredrag
Heidi Thommessen Gode modeller - fordrag
Lasse Heimdal Norsk friluftsliv - foredrag
Line Hurrød, Idrettens bidrag - foredrag
Lisbeth Rugtvedt Nasjonalforeningen - fore.
Naturopplevelse friluftsliv og psykisk helse
Reidun Kasin Skoje Frisklivssentraler frivillige
Skjærbekk Tjukkasgjengen - foredrag
Skogbruk og friluftsliv Gjermund - foredrag
Tonje Refseth friluftslivets år - foredrag
Ulf Ekelund Stillesitting - foredrag
Øystein Tveite Dine 30
Prosjekt
Medlem
Brenntangen svar til Statnett 2014-12-18
HØRINGER, KART OG BREV
FNF høring Plansamarbeidet 2013-12-20
FNF høringsutalelse markagrenser 050923
Follomarka grenser kart
Follomarka presentasjon for MD 2013
Follomarka_kart
Follomarka_naturtyper
Svar til Statnett sine kommentarer 2015-02-12
Standarder i Norsk Skogbruk
Dokumenter - Turbøker
Fredning av Ishavet - lovbestemmelser
Turbok del 1
Turbok del 3
Turbok del 2
Turbok del 4
Skjøtselsplan Ødemørk 2004