Vi har gleden av å invitere dere til å delta i vårt forum for natur og friluftsliv i Vestby. Vi ønsker å forene alle gode krefter som er 
 opptatt av marka, 100-meters skoger, strandsonen, barnetråkk, skiløyper og turstier. Altså alt som er viktig for folkehelsen - for 
 både små og store. Det er jo nettopp disse kvalitetene som gjør Vestby til et flott sted å vokse opp og bli gammel i.

 Men ingen ting blir til av seg selv. Turstier og skiløyper skal ryddes, merkes, skiltes og vedlikeholdes. I tillegg skal skiløypene
 prepareres. 100-meters skogene og markaområdene skal vernes mot utbygging. Forholdene må legges til rette for at folk gjør
 bruk av disse områdene.

 Idretten er godt organisert i Vestby Idrettsråd. Uorganisert idrett og friluftsliv har derimot ikke noe tilsvarende organ.  Her
 ønsker vi å spille en viktig rolle. Men for å få tilstrekkelig tyngde må vi ha dere med.

 FNF Vestby har medlemmer fra idrettslag, foreninger, velforeninger, bedrifter og andre som ønsker å ta vare på naturen og
 fremme friluftsliv og folkehelse. Totalt representerer vi av nesten 5.000 medlemmer på grunnplanet.

 Vi er organisert med et styre og arbeidsgrupper for de ulike prosjekter vi til enhver tid deltar i. Til arbeidsgruppene rekrutteres
 ressurspersoner fra medlemslagene.

 Vi har et godt og nært samarbeid med Vestby kommune om ulike prosjekter, bl.a. drift av Ødemørk sammen med Vestby 
 Næringsselskap og Hølen Idrettslag.

 Blant prosjektene som er gjennomført de siste årene kan nevnes:

 Vår målsetning er å ta vare på våre naturområder ved å fremme friluftslivet og øke forståelsen for naturens betydning for vår
 fysiske og psykiske helse.

 Vi er handlingsorientert og ønsker alle som vil delta i et meningsfylt arbeid hjertelig velkommen. Ta kontakt med oss på
 post@vestby-fnf.no. Vi ønsker representant(er) fra dere hjertelig velkommen til våre årsmøter på Ødemørk.


 Med vennlig hilsen

 Forum for Natur og Friluftsliv i Vestby


.
FNF - Vestby
forum for
natur og
friluftsliv
Hjem
Kontakt
Ødemørk
Eventyrskog
Aktiviteter
Turstier
Om oss
Artikler
Utstyr
Felles organisasjon for Natur og Friluftsliv i Vestby.
Prosjekt
Medlem