Hjem
Kontakt
Ødemørk
Eventyrskog
Aktiviteter
Turstier
Om oss
Artikler
Utstyr
Felles organisasjon for Natur og Friluftsliv i Vestby.
forum for
natur og
friluftsliv
FNF - Vestby
Hjem
Kontakt
Ødemørk
Eventyrskog
Aktiviteter
Turstier
Om oss
Artikler
Utstyr
Felles organisasjon for Natur og Friluftsliv i Vestby
forum for
natur og
friluftsliv
FNF - Vestby
FNF disponerer mye maskinelt utstyr til å sette opp skiløyper om vinteren. Man kan maskinelt måke
skøytebaner på kommunens mange islagte vann og tjern.
Utstyr finnes også til rydding av kratt og grener for å holde lysløypetraseer åpne.
Utstyr til skilting.
Dette arbeidet gjøres av FNFs folk uten betaling. Utstyret er søkt finansiert via ulike fond og og offentlige instanser.

Prosjekt
Medlem